POLITYKA PRYWATNOŚCI

Proel S.p.A. zobowiązuje się do poszanowania prawa do prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą stronę internetową. Poniższe zasady opisują, w jaki sposób Proel S.p.A. zbiera, chroni i wykorzystuje informacje, które otrzymuje od odwiedzających stronę internetową.

Podczas wysyłania informacji za pośrednictwem tej strony internetowej, musisz podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy itp.

Możliwe jest również przesłanie nam innych danych, które pozwolą nam lepiej poznać naszych Gości a dzięki temu lepiej dostosowywać konkretne funkcje, promocje lub inne treści dla naszych Klientów.

Zbierane podczas procesu rejestracji informacje możemy również wykorzystywać, aby od czasu do czasu powiadamiać Cię o ważnych zmianach w funkcjonalności witryny sieci Web, nowych usługach Proel S.p.A. i specjalnych ofertach, które naszym zdaniem są istotne. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych informacji lub chcesz zrezygnować z innych funkcjonalności czy sposobów dystrybucji informacji, po prostu odpowiedz na dowolną wiadomość wysłaną przez Proel S.p.A.
wpisując UNSUBSCRIBE jako temat swojej odpowiedzi.

Proel S.p.A. wdraża różnorodne środki w celu zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Dane osobowe użytkownika znajdują się w zabezpieczonej sieci i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby pracowników, posiadających specjalne uprawnienia dostępu do takich danych. Wszystkie poufne informacje dostarczane przez użytkowników są szyfrowane w bazach danych Proel S.p.A.

Proel Sp.A. może używać plików cookie. Pliki cookie to fragmenty informacji elektronicznych, które strona internetowa może przenieść na twardy dysk użytkownika, aby pomóc w dostosowaniu i zachowaniu zapisów dotyczących jego wizyty na stronie. Proel S.p.A. nie ujawnia informacji, które zbiera od swoich Gości na zewnątrz. Proel S.p.A. nie sprzedaje, nie wymienia ani w inny sposób nie przekazuje żadnej firmie zewnętrznej danych osobowych, które odwiedzający dobrowolnie
przekazują w związku z rejestracją lub innym zgłoszeniem. Termin "strona trzecia" nie obejmuje partnerów hostingu stron internetowych i innych podmiotów, które pomagają Proel S.p.A. w obsłudze strony internetowej, o ile takie strony podpisały umowy o zachowaniu poufności z Proel S.p.A. zobowiązujące je do zachowania poufności danych Klientów. Dane te jednakże w formie zbiorczej mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub
innych.

Proel S.p.A. może również używać adresów e-mail i innych danych osobowych do kontaktowania się z odwiedzającymi, którzy komunikują się z nami. Na przykład, kierujemy e-mail do odwiedzających, którzy przekazują nam swoje adresy e-mail do konkretnych celów, takich jak otrzymywanie biuletynów newsletter przez e-mail. Każdy newsletter zawsze zawiera instrukcje, jak przerwać jego otrzymywanie. Jeśli jednak użytkownik w dowolnym momencie zdecyduje, że nie chce otrzymywać takich informacji i rezygnuje z jakichkolwiek przyszłych wysyłek, powinien po prostu odpowiedzieć na dowolny wysłany do niego przez Proel S.p.A. email wpisując UNSUBSCRIBE jako temat.

Wszelkie zebrane przez Proel S.p.A. informacje o użytkowniku, są możliwe do usunięcia przez użytkownika z naszej bazy danych, tak aby nie otrzymywać kolejnych wiadomości e-mailem. Proel S.p.A. dodatkowo zapewnia użytkownikom możliwość aktualizacji i modyfikacji wszelkich informacji, dostarczonych uprzednio przez e-mail.

Linki stron trzecich

Starając się zapewnić dodatkowe korzyści naszym odwiedzającym, Proel S.p.A. może wybrać różne strony internetowe stron trzecich do linkowania z własnej strony. Jednakże, nawet jeśli strona trzecia jest powiązana z Proel S.p.A, Proel S.p.A nie ma kontroli nad tymi powiązanymi stronami, z których każda ma swoje niezależne praktyki dotyczące prywatności i zbierania danych. Proel S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za tego typu praktyki i działania oraz nie jest odpowiedzialny za
politykę dotyczącą prywatności ani za zawartość takich stron internetowych. Te połączone strony są dostępne tylko dla Twojej wygody i dlatego uzyskujesz do nich dostęp na własne ryzyko. Niemniej jednak, Proel S.p.A. stara się chronić integralność swojej strony internetowej i linków umieszczonych na niej, a zatem żąda informacji zwrotnej nie tylko na temat własnej strony internetowej, ale także dla witryn, do których się odnosi (w tym w kwestii niedziałających linków).

Twoja zgoda

Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie tych informacji przez Proel S.p.A.. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, informacje zamieścimy również na tej stronie, abyś zawsze był świadomy, jakie informacje zbieramy, jak ich używamy oraz w jakich okolicznościach je ujawniamy.

Informacja zwrotna

Proel S.p.A. z zadowoleniem przyjmuje wszelkie Twoje pytania, komentarze i obawy dotyczące prywatności. Prześlij nam wszelkie uwagi dotyczące powyższych informacji jak i każdego innego problemu.